Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Mieszkamy w Lututowie w Powiecie Wieruszowskim. Od lat zajmujemy się rękodziełem ludowym. W przeszłości organizowaliśmy szereg warsztatów rękodzieła ludowego. Najpierw w Gminie Lututów. Potem w sąsiednich gminach i powiatach.

    Oferujemy warsztaty, wystawy, gawędy i stoiska z rękodziełem ludowym na festyny i dożynki.

    Możemy również zorganizować Turnieje w Warcaby 64-polowe, 100-polowe oraz  Turnieje Szachowe.

Zabłocki Wacław

         Urodziłem się 19 lutego 1950 r. W Lututowie. Tu ukończyłem szkołę podstawową a potem liceum w Wieruszowie. Od dziecka próbowałem majsterkować, malować, rzeźbić, wycinać w papierze.

         Pierwsze nieudolne wycinanki obejrzała Pani Bogusława Wiluś. Pokazała wycinaki ludowe głównie Pani Kalinowskiej. Przy następnym spotkaniu namawiała mnie na spróbowanie sił w rzeźbie i pokazała zbiory rzeźby znajdujące się w muzeum.

         Przełom jednak następuje po podjęciu pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Lututowie. Przyszedłem z obietnicą, że mam nie przekroczyć 2,65 etatu a po pół roku zostaję sam. Nie mam z kogo i czego naśladować. Improwizuję; szachy, warcaby, sekcja fotograficzna, teatralna.

Ale głównym kierunkiem jest wspólne z dziećmi wchodzenie w coraz nowe arkana sztuki ludowej; rzeźba, wycinanka, zdobnictwo, malarstwo na szkle, plecionkarstwo. Organizujemy pierwsze wystawy sztuki ludowej Gminy Lututów.

         Z otrzymanej dotacji z Sieradza organizuję „Jarmark Lututowski” i „Plener rzeźbiarski”. Pierwsze opowiadania o tradycji życiu na wsi polskiej. To wszystko podlega dopracowywaniu.

         W tym mniej więcej czasie z inicjatywy  Pani Małgorzaty Kaszuba rusza program „Krzesiwo” . Lututów odwiedzają czołowe twórczynie z Sieradza żeby przekazać część swojego kunsztu Mieszkańcom Lututowa w ramach warsztatów organizowanych w GOK.  Prace wykonane w Lututowie trafiają na konkursy sztuki ludowej do Wielunia

i Sieradza.

         Druga dotacja z Województwa Sieradzkiego przeznaczona jest na stworzenie kasety prezentującej postacie i dorobek twórców ludowych z terenu województwa. Prace trwają ponad rok. Wykorzystany jest dorobek Wojewódzkiego Domu Kultury i zbiory Pani Małgorzaty Dziurowicz Kaszuba, Materiały Muzeum Ziemi Wieluńskiej ale również następuje filmowanie nowych postaci.

         Pod koniec lat 90-tych dzięki współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych czyli Panią Barbarą Chojka czyli Kołem Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych trzykrotnie Lututów otrzymuje dotację na realizację Warsztatów Rękodzieła i rozwinięcie, wzbogacenie działalności Kapeli Ludowej.

         Cykl warsztatów wzbogacamy o haft i koronkarstwo obok wycinanki, zdobnictwa, rzeźby i plecionkarstwa. Kapela Ludowa i jej kierownik Zbigniew Szczepański dla nowej grupy młodzieży organizuje warsztaty śpiewu i tańca.

         W tym też czasie Zespół Szkół Rolniczych z zorganizował środki finansowe na stroje ludowe dla kapeli. Powstają nowe powiaty. Lututów „łapie” 80% dotacji na działalność kulturalną i sportową. W ramach tych środków organizuje imprezy powiatowe; warcaby 100 polowe, warcaby 64 polowe, mistrzostwa szachowe, Wojewódzki Plener Rzeźbiarski i ten wejdzie do tradycji na następne 10 lat. Powiatową Biesiadę Folklorystyczną która jest organizowana do dnia dzisiejszego.

         Udaje się też nam otrzymać dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujemy ponownie cały cykl warsztatów; rzeźba, malarstwo, wycinanka, zdobnictwo, plecionkarstwo, haft, koronka i haft krzyżykowy, cykl zajęć dla kapeli oraz badania terenowe w celu zebrania dawnych podań i bajań.

         Zajęcia zakończone są konkursem w wymienionych dziedzinach dla mieszkańców Gminy Lututów. Prace wyróżniające się trafiają na konkursy w Wieluniu i Sieradzu.

W następnych latach tego typu spotkania organizujemy również w Złoczewie, Kuźnicy, Ostrówku, Sokolnikach, Bolesławcu, Młyńsku, Czastarach, Wieluniu, Załęczu Małym, Unikowie, Brzeźniu. Same wystawy trzy razy w Łodzi, Sycowie, Bukownicy, Kłomnicach, Poraju, Sulmierzycach, Białej,

         Od dwóch lat zainteresowanie tego typu spotkaniami jest nieco mniejsze za to coraz częściej proszeni jesteśmy na warsztaty i są to zajęcia z rzeźby, wycinaki, zdobnictwa.

         Najczęściej gościmy w Załęczu Wielkim w Nadwarciańskim Grodzie ale również w Zduńskiej Woli, Wieluniu, Kuźnicy, Wieruszowie, Pieczyskach, Galewicach.

         W dniu 27.07.2011 r Muzeum Ziemi Wieluńskiej została otwarta wystawa sztuki ludowej Rodziny Zabłockich na której prezentowano prace wykonane przez członków rodziny. Wystawę można było zwiedzać przez trzy miesiące.

        

Zabłocki Wacław udział w konkursach sztuki ludowej

1979 Wieluń wyróżnienie

1983 Sieradz z Cepelii wyróżnienie

1989 Sieradz wyróżnienie

1991 Wieluń III m-ce

1993 Sieradz

1994 Wieluń wyróżnienie II stopnia

1996 Sieradz wyróżnienie

2000 Wieluń II m-ce

2000 Uniejów

2000 Radomsko

2002 Łódź

2002 Sieradz

2006 Sieradz III m-ce

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie. Członek Oddziału Sieradzkiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Członek Zarządu OSP, LZS, Członek Zarządu Sekcji; szachowej, warcabowej, tenisowej.

Wydał drukiem;

  1. „Borusowe Bajania” - zbiór podań i bajek z terenu gmin Klonowa i Lututów
  2. „Moja mała ojczyzna” - tomik poetycki
  3. Folder z realizacji zadania ekologicznego WFOŚiGW
  4. „Wieści Lututowskich”23 numery  niskonakładowej gazetki gminnej.
  5. Cykl 9 widokówek prezentujących gminę Lututów
  6. Opracowanie „Ocalić od zapomnienia”. Montaż wideo postaci twórców ludowych z terenu woj. sieradzkiego. Dotacja Wydziału Kultury w Sieradzu. Na podstawie materiałów źródłowych; Małgorzaty Kaszuby z  POK w Sieradzu i Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
  7. „Międzypowiatowy Przegląd Folklorystyczny” folder w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga – Lututów 2014.